skip to Main Content

Գագիկ Վարդանյան

ՀԲԿ քարտուղար

Մասնագիտական փորձառությունը. քաղաքացիական հասարակության և համայնքային զարգացում, ՍՁ և ՓՄՁ զարգացում, միկրոֆինանսներ, ՔՀԿ և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների հիմնում:

Ամալյա Գալստյան

Հաշվապահ

Մասնագիտական փորձառությունը. հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ (ներառյալ այս ոլորտում ուսուցում), գիտական ու ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթական գործունեություն ֆինանսների ոլորտում:

Նունե Ղազարյան

Հանրային կապերի պատասխանատու

Մասնագիտական փորձառությունը. լրագրություն, հանրային կապեր և լրատվամիջոցների հետ աշխատանք, հաղորդակցություն և մեդիա, օնլայն հարթակների և սոցիալական էջերի առաջխաղացում:

Back To Top