skip to Main Content

Կոալիցիայի փորձագիտական կոմիտեն.

  • Կարող է բաղկացած լինել բիզնես ոլորտի տեղական և միջազգային փորձագետներից, որոնք ընտրվում են Կոալիցիայի կառավարման խորհրդի կողմից,
  • տրամադրում է փորձագիտական աջակցություն՝  Կոալիցիայի  զարգացման  ու հզորացման և Կոալիցիայի գործունեության արդյունավետ իրականացման նպատակով,
  • ուժեղացնում է Կոալիցիայի միջազգային կապերը,
  • նպաստում է Կոալիցիայի ֆինանսական կայունության ապահովմանը,
  • Կոալիցիայի կառավարման խորհրդի տրամադրած լիազորությունների տրամադրման դեպքում Կոալիցիան ներկայացնում է ոլորտին առնչվող կարևորագույն հարթակներում:

Փորձագետները

 Գագիկ Պողոսյան – Ուսումնասիրում և գնահատում է ՀԲԿ կարողությունների զարգացման կարիքները, ներկայացնում է առաջարկներ՝ ՀԲԿ կարողությունների զարգացման համար անհրաժեշտ և հասանելի ռեսուրսների վերաբերյալ, ինչպես նաև համակարգում է ՀԲԿ կարողությունների զարգացման աշխատանքները:

 Էլինար Վարդանյան – ՀԲԿ կարողությունների զարգացման հաստատված կարիքների հիման վրա պատրաստում է խմբային ուսուցման/քննարկումների մոդուլներ և կիրառում է ՀԲԿ կարողությունների զարգացման աշխատանքներում:

Լուսինե Մանուկյան – Նախագծում և իրականացնում է ծրագրի և ԲՀԿ բերնդավորման, աշխատանքների ընթացիկ լուսաբանման, հանրային լրացուցիչ կապերի ստեղծման և զարգացման աշխատանքները:

Back To Top