skip to Main Content

Ի՞նչ փոփոխություններ են գրանցվել Հայաստանի ՔՀԿ ոլորտում 2019 թվականին

Սույն թվականի սեպտեմբերի 8-ին կայացավ Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (CDPF) կողմից մշակված և ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալության (USAID) աջակցությամբ ու մեթոդաբանությամբ իրականացված «Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքս 2019, Հայաստան» թվով 23-րդ զեկույցի առցանց (ZOOM ձևաչափով)  ներկայացում-քննարկումը, որին մասնակցեցին կառավարության,…

Back To Top