skip to Main Content

Հայկական բիզնես կոալիցիայի հիմնադրումը հնարավոր է դարձել «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն»  ծրագրի ենթադրամաշնորհի միջոցով: «Կառուցողական երկխոսության հանձնառություն» ծրագիրն իրականացվում է ԵՄ ֆինանսավորմամբ՝ «Իրավաբանների հայկական ասոցիացիա» ՀԿ-ի կողմից գործընկերներ «Ագորա Սենթրլ Յուրոփ» ՀԿ-ի (Չեխիա), «Ժողովրդավարական կրթության հայկական կենտրոն-ՍԻՎԻՏԱՍ» ՀԿ-ի, «Մարդկային զարգացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ-ի, «ՓՄՁ համագործակցության ասոցիացիա» ՀԿ-ի և «Հայաստանի համայնքների միություն» իրավաբանական անձանց միության հետ համագործակցությամբ:

Ծրագրի նպատակն է մեծացնել քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների (ՔՀԿ) և դրանց կոալիցիաների/ցանցերի ազդեցությունը հանրային քաղաքականության մշակման գործընթացի վրա։  Սա հնարավորություն կտա կազմակերպություններին (ովքեր արդեն իսկ աշխատում են թիրախային կոալիցիաներում) ձեռք բերել նոր ռեսուրսներ, քաղհասարակության փորձագետներին  միավորել և խրախուսել իրենց մասնակցությունը տեղական և ազգային քաղաքականությունների օրակարգի ձևավորմանը, հատկորոշել ընդհանուր խնդիրներն ու առաջնահերթությունները և դիմել կառավարությանը՝  կառուցողական և ռազմավարական քաղաքականության վերաբերյալ նախաձեռնություններով։

Ծրագրի շրջանակներում ենթադրամաշնորհներ են տրամադրվել ՔՀԿ-ներին և ՔՀԿ-ների կոալիցիաներին, որոնք կուղղվեն հանրային քաղաքականությունների զարգացմանն ու կունենան շոշափելի արդյունքներ 9 թիրախային ոլորտում, որոնք են արդարադատությունը, մարդու իրավունքները, հանրային ֆինանսների կառավարումը, բիզնեսը, կրթությունը, սոցիալական ոլորտը. հաշմանդամություն ունեցող երեխաների սոցիալական ներառում, գյուղատնտեսությունը, տնտեսությունը, էներգետիկան:

Հայակական բիզնես կոալիցիան ստեղծվել ՝ իր առջև դնելվ մի շարք խնդիրներ ու նպատակներ, որոնց իրագործումը կոալիցիայի հիմնական առաքելությունն է:

Մեր նպատակներն են.

  • նպաստել բիզնես միջավայրի բարելավմանը, քաղաքականությունների արդյունավետ մշակմանը և իրականացմանը,
  • նպաստել բիզնես ոլորտի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ստեղծմանը և ամրապնդմանը,
  • բարձրացնել բիզնես շահերի պաշտպանությամբ զբաղված կազմակերպությունների կողմից ՀՀ Կառավարության բիզնես ոլորտի բարեփոխումների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը:

Կոալիցիայի խնդիրներն են.

Մշակել և իրականացնել բիզնես ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, այդ թվում՝ բիզնեսի իրազեկվածության բարձրացման, տեղական և միջազգային շուկաներում մրցունակության բարձրացման, որակի վերահսկողության և այլ առընչակից ոլորտներում՝ օգտագործելով նաև ժամանակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:

  • Զարգացնել Կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը:
  • Համագործակցել Հայաստանում գործարար ոլորտի զարգացմամբ շահագրգիռ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ:
  • Կազմակերպել համաժողովներ, աշխատաժողովներ, սեմինարներ, կլոր սեղաններ, դասընթացներ, հանդիպումներ, քննարկումներ, իրականացնել բիզնես ոլորտի զարգացմանն ուղղված այլ աշխատանքներ:

Back To Top