skip to Main Content

Իրավաստեղծ գործընթաց. 2 հիմնական փուլերը

 

Նորմատիվ իրավական ակտերի մշակումը, հատկապես՝ օրենսդրական ակտերի պարագայում, որպես կանոն իրականացվում է երկու փուլով.

1) քաղաքականության մշակում

2) իրավական ակտի տեքստի կազմում:

Փուլ առաջին

Այն իրենից ներկայացնում է որոշման կայացման փուլ, որի ընթացքում անհրաժեշտ է որոշում կայացնել հետևյալ առանցքային հարցերի շուրջ.

  • ո՞րն է լուծման ենթակա օրակարգի էությունը, և որո՞նք են դրա լուծմանն ուղղված քաղաքականության նպատակները.
  • ինչպիսի՞ այլընտրանքներ կան այդ օրակարգի լուծման հարցում, և դրանցից ո՞րն է առավել նախընտրելին.
  • արդյո՞ք օրակարգի լուծման համար ընտրված քաղաքականությունն իրականացնելու միակ միջոցը նորմատիվ իրավական կարգավորումն է, թե՞ առկա են այլընտրանքային ուղիներ:

Իրավաստեղծ գործընթացների մասին առավել մանրամասն ստորև հղմամբ.

Իրավաստեղծ գործընթաց

Back To Top