skip to Main Content

Հայակական բիզնես կոալիցիան ստեղծվել ՝ իր առջև դնելով մի շարք խնդիրներ ու նպատակներ, որոնց իրագործումը կոալիցիայի հիմնական առաքելությունն է:

Մեր նպատակներն են.

  • նպաստել բիզնես միջավայրի բարելավմանը, քաղաքականությունների արդյունավետ մշակմանը և իրականացմանը,
  • նպաստել բիզնես ոլորտի ինստիտուցիոնալ մեխանիզմների ստեղծմանը և ամրապնդմանը,
  • բարձրացնել բիզնես շահերի պաշտպանությամբ զբաղված կազմակերպությունների կողմից ՀՀ Կառավարության բիզնես ոլորտի բարեփոխումների նկատմամբ վերահսկողության արդյունավետությունը:

Կոալիցիայի խնդիրներն են.

Մշակել և իրականացնել բիզնես ոլորտի զարգացմանն ուղղված ծրագրեր, այդ թվում՝ բիզնեսի իրազեկվածության բարձրացման, տեղական և միջազգային շուկաներում մրցունակության բարձրացման, որակի վերահսկողության և այլ առընչակից ոլորտներում՝ օգտագործելով նաև ժամանակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաները:

  • Զարգացնել Կոալիցիայի անդամ կազմակերպությունների միջև համագործակցությունը:
  • Համագործակցել Հայաստանում գործարար ոլորտի զարգացմամբ շահագրգիռ տեղական և միջազգային կազմակերպությունների հետ:
  • Կազմակերպել համաժողովներ, աշխատաժողովներ, սեմինարներ, կլոր սեղաններ, դասընթացներ, հանդիպումներ, քննարկումներ, իրականացնել բիզնես ոլորտի զարգացմանն ուղղված այլ աշխատանքներ:

Back To Top